Gratis helsebok.

Gled dere, alle sidene i vår relativt nye helsebok,»Du kan bli mye friskere og det er enklere enn du tror», kan alle fra idag av laste ned gratis. Dette vil vi fortsette med en stund fremover. Det er en enkel liten bok på bare 63 sider som tar for seg viktige grep du selv kan gjøre, samt hva en skal være litt forsiktig med for å beholde en god helse langt opp i alderdommen. På to ettermiddager har du lest boka og du har forhåpentligvis fått mange gode ideer til hva du kan gjøre.

Mange blir overrasket over hvor enkelt det kan være og mange blir igjen overrasket over faktorer som kan ha stor betydning for god eller dårlig helse. Vi gir også bort boka i papirutgave til de 100 første bestillingene vi får i vår nettbutikk www.helseterapi.no.

Lykke til.

Med hilsen Helseterapi AS

Glenn Ager-Wick