Spør du en lege i dag hvorfor du har pådradd deg en alvorlig sykdom vil 98% sikkert svaret være kun tilfeldigheter og ingen kjente årsaker.
Spørsmålet er om dette svaret er basert på forskning eller om det er legemiddelindustriens svar. Etter over 40 år som terapeut hvor jeg har lest mye er mitt svar at dette svaret er legemiddelindustriens svar. Det tragiske er også at alt av behandlingsopplegg blir iht til denne feilaktige kompetansen. Det er veldig mye forskning som dokumenterer forskjellige årsaksfaktorer til sykdommer og du finner det selv ved å søke på nettet. Men hvor lenge skal disse narrativene få leve? Det bestemmer faktisk du ved valget. Stem på politikere som signerer en «samfunnskontrakt» (kommer) på å tjene grunnlov og menneskeretigheter med frihet/ytringsfrihet og innsynsrett, som vil ha nøytral presse, og fristilt forskning. Innføre folkesuverenitetsprinsippet i praksis ved folkeavstemminge lokalt og nasjonalt. På tide å ta friheten og landet vårt tilbake.

Med vennlig hilsen

Glenn Ager-Wick