Sundt og vitalt drikkevann.

Drikkevannskvaliteten

Mange helseeksperter hevder at vannet vi drikker er minst like viktig for helsa som maten vi spiser. Mange er enige om at betingelsene for sundt drikkevann er at vannet er basisk, vitalt og rent for microber og annen foruensing.. Å drikke slikt vann vi gi oss en netto basegevinst som vil være viktig for å opprettholde god helse  Dessverre drikker de fleste av oss ikke slikt vann.

Hva så med kvaliteten på det drikkevannet vi drikker?

Drikkevannet vi drikker fra springen er oftest litt surt og smaker ofte ikke så godt. Mange klarer  klarer å drikke det. Særlig mange eldre tåler rett og slett ikke drikkevannet fra krana grunnet kjemikalierester, andre forurensninger og surhet som ødelegger drikkevannet og gjør det vanskelig å fordøye. Mange bytter da ut springvannet med kaffe, tee og surt mineralvann istedenfor å forbedre/rense drikkevannet.  Om vi ikke blir oversyra nok av maten blir vi det ihvertfall når vi drikker overveiende sure drikker. Det vi spiser skulle vært opp mot 80% base og 20’% syre, Vi spiser motsatt ca 20% base og 80% syre. På samme måten er det med drikkevannet, Her er nesten alt vi drikker av en pH verdi på under 7,36.

Ikke bare er drikkevannet oftest surt, men i Norge er det hvert år over 100.000 sykedager som følge av dårlig drikkevannskvalitet forurenset av toksiner eller skadelige microorganismer. Kommunalt drikkevann har ofte lange og gamle vannledninger frem til forbruker og private vannkilder har en risiko med at det er oftest åpne og usikre vannkilder. Bare unntaksvis er pH en over 7,5, og som regel er pHen på 6 tallet og ofte også på 5 tallet.

Hva kan vi enkelt gjøre for å forbedre vårt drikkevann?

Det er idag enkelt å forbedre sitt eget drikkevann hvor du gjør drikkevannet renere for det som ikke skal være der og samtidig tilføre mineraler og gi mere base til drikkevannet på 5 – 10 minutter.

Hvordan lage rent drikkevann?

Helseterapi har utviklet et nytt vannforbedringsprodukt som vi har kalt Healthy Water, hvor vi tilfører 0,5 gram naturlige mineraler og antioksydanter til 1 – 2 liter drikkevann. På 5- 10 minutter får du et sundt og vitalt drikkevann. Mange vil tro at dette koster masse, men for kun kr 69,- kan du forbedre 200 – 400 liter drikkevann. Mao. det koster ikke mange ørene pr. liter å forbedre ditt drikkevann. Healthy Water kan du også bruke til vin og kaffe, samt til å «rense» frukt og grønnsaker. Mere om dette under egen omtale av Healthy Water.

Det er selvfølgelig mange andre måter å forbedre drikkevannskvaliteten på som fungerer utmerket. . Man kan kjøpe en Alkaline pinne fra kr 250,- til kr 450,-,  og den kan brukes på ca 1000 ganger på  0,5 liter drikkevann.iløpet av ett år. Eller man kan kjøpe en vanntermos med tilsvarende filter som i Alkaline pinne.. Det er viktig å presisere at dette ikke bare er vanlige filtre som kun renser, men som både renser, mineralberiker og gjør vannet lettere basisk. Ellers lager man sundt og vitalt drikkevann hvor man får økt pH også med vivatap.

Man kan gå til innkjøp av en waterionizer til mellom 8.000 kr og 20.000 kr. Dette er en utmerket vannrenser og vannforbedrer hvor man kan få den pH en man stiller inn maskinen på. Her får man både renset, vitalisert og mineralberiket drikkevannet, samt gjort vannet basisk etter ønske. Water ionizer er enkel å installere og bruke. Filtrene må  ikke skiftes mere enn 1 – 2 ganger i året alt etter hvor forurenset springvannet er.

Ved særlig private vannkilder som fra hytta kan det være lurt å ozoner vannet som skal drikkes før bruk med et ozonapparat.i ca 10 minutter. Dette vannet blir da mye renere og tryggere for microber, men får en sur pH. Dette løses på 5 – 10 minutter med vårt produkt Healthy Water eller vivatap. Et annet alternativ er å bruke et  Alkalinprodukt.

Du kan få kjøpt Heaalthy Water og flere andre av nevnte produkter på vår nettbutikk www.helseterapi.no.

Helsegevinster med å drikke basisk drikkevann

Noen tror enda at det viktigste er bare å drikke nok og spiller ikke noen rolle hva man drikker. Det er riktig det at det er viktig å drikke nok, men det bør være vann og ikke søte leskedrikker, da det er en kjent sak at de skaper fort masse problemer med vekt, blodsukker, surhet i kroppen mm. Vann er kroppens store rensemiddel og drikker vi ikke nok vann sliter vi med å bli kvitt kroppens avfallstoffer/giftstoffer. Vi kan da spise masse detoks produkter til liten nytte

Andre forstå heller ikke poenget med å drikke basisk vann, alt blir jo surt i magesekken av magesyren, som har pH 2,5 – 4? En forsker med navn Sang Whang forklarer dette veldig bra. Når vi drikker basisk vann stiger pH verdien innenfor magen. Dette får magesekken til å produsere hydrochloric syre inn i magen for å få pH verdien tilbake til helst 2,5. Drikker vi mer basisk vann gjentar prosessen seg. Biproduktet for å lage denne syren er er bicarbonat, som er en alkalisk hemmer og som nøytraliserer overflødig syre i kroppen. Den faste syren blir gjordt om til flytend form og skilt ut. Vi forstår da at kvaliteten på drikkevannet er viktig for kroppens syre-basebalanse.

Når vi blir eldre vil nivået på disse alkaliske hemmerne bli lavere og vi vil får et fenomen som heter acidosis, som er en følge av at kroppen samler sure avfallsstoffer. Det er et forhold mellom aldringsprosess og akkumulering av syre i kroppen. Mere om dette i eget avsnitt «Basevann og kroppens syre basebalanse.»

Mer om kvaliteten på drikkevannet og helseeffekter

Men hva er så viktig med kvaliteten på det drikkevannet vi drikker? Vann blir raskt opptatt i kroppen og kroppen vår som  inneholder 70 – 80% vann. Drikker vi et surt og forurensa drikkevann forsurer vi kroppen vår. Vitalt og basisk drikkevannannet med negative ioner regulere pH balansen i blod og vev. Dette forbedrer vår energi og helse på alle områder. Vi vil oppta bedre oksygenen i lufta og næringsstoffene i maten vi spiser. .

Kvaliteten på drikkevannet er like viktig som maten og bare få har fokus på det.