Hos legen og på sykehuset testes bla. blodtrykk, blodsukkernivå, senkning, PSA verdi, kolestrolverdi og mye annet. Tanken bak testene ser ut til å finne rett medisinsk behandlingsopplegg fortrinnsvis med medisinering med allopatiske legemidler eller annet behandlingsopplegg.

Helseterapi har i mange år drevet med testbasert behandling og helserådgivning iht. tester omtalt under.

Det blir som regel i liten grad snakket om eller testet på de egentlige årsakene til helseplagene. Jeg tenker da på flere tester som en enkel test på hvor god din blodsirkulasjon er iht. til en skala fra 1 – 7. Videre en indikasjonstest på pH-verdien, samt belastninger med avfallstoffer og en lite kjent men desto viktigere AGE verdi (advanced glycation endproducts). Desto høyere denne verdien er desto mere er vi disponert for kroniske sykdommer. Videre bør det testes på mangler av vitaminer og mineraler, fettsyrer/omega 3 fettsyrer, oksygenmetning, kraften i cellene, negative microber, påvirkning av negativ stråling, stressnivå i det autonome nervesystemet og i organene, samt hvor sitter hovedbelastningene. Ved hjelp av mange og relativt enkle tester kan man finne ut av mye, som kan forebygge alvorlige sykdommer.

Der fleste av vår tids «helseforskere/eksperter» på hvordan forebygge sykdommer og endog reversere alderdommen er enige om at kroppen trenger nok næringsstoffer, og da må kostholdet og blodsirkulasjonen være i orden ellers kommer ikke nok næring frem til cellene.

Videre kan alt mulig av avfallsstoffer/toksiner, samt en forhøya AGE verdi sabotere god helse.

Andre viktige helsefaktorer er minst 7 timers søvn og rikelig med variert trening, og det bør også være tema på hvordan få det til. Ingen helseprodukter, medisiner eller kosttilskudd har samme effekt på kroppen som enkel mosjon.

På våre hjemmesider www.helseterapi.no finner du mye mere informasjon om våre tester. Via medlemskap i Abetterliving www.abetterliving.no får du en gratis test på blodsirkulasjon og stress, samt din AGE verdi. Les mere ved å google advanced glycation endproducts.

Mvh Helseterapi

Glenn Ager-Wick