Ren Luft

Ren luft uten skadelig stråling og med nok negative ioner.

Vi må vel begynne med å stille spørsmålet hva ren luft er og deretter stille spørmålet om det finnes skadelig stråling fra feks, mobiler, data, sendere som WiFi, høyspenledninger mm.

Det er mange forskjellige måleinstrumenter for forskjellig typer luftforurensning og også måleinstrument for negative og positive ioner så store diskusjoner her er vel ikke påkrevd.

Men diskusjonene begynner for alvor når man skriver at lite negative ioner i inneluften kombinert med mye positive ioner er ugunstig for helsen og når man skal forfekte at stråling fra data, mobiler, WiFi etc er helsefarlig.

Helseskadelig stråling

For å begynne med det siste først.

Fysikerne i Norge, som Statens strålevern støtter seg, til hevder at stråling fra data, mobiler, WiFi og microbølgeovner ikke er farlig. Det refereres da til forskning på en stråle som da er for harmløs til å påvirke cellene i kroppen vår negativt.

Poenget er at kroppen vår ikke blir utsatt for kun en stråle men en masse stråler.

Da viser forskning fra bla Martin L. Pall, les artikkel intervju her, at celle skades/oksyderer og at det blir opphopning av calciumioner i cellene. Dette er dramatisk da stoffskifteprosessen er selve nøkkelen i hvordan helsen/energinivået vårt er og blir. Dessuten viser annen forskning at serotonin nivået blir i ubalanse  ved for mye eksponering for negativ stråling fra data, mobiler etc.

Dette medfører fort psykiske ubalanser som nedstemthet, depresjon og søvnproblemer noe som er blitt mere og mere vanlig uten kjent årsak.

Det er veldig viktig at forskere som skal påvise eventuelle skadelige virkninger av strålig har mere enn en fagkompetanse. Nevnte Martin L. Pall har både bachelor i fysikk, samt diverse doktorgrader i biologi, genetikk. Han kan da påvise direkte på cellenivå hva som skjer med cellene under eksponering av skadelig stråling.

Viktigheten med nok negative ioner både ute og inne

De fleste av oss er ikke klar over at negative ioner kan ha en stor positiv helseeffekt, samt at luft med hovedsakelig positive ioner virker skadelig for helsa. Et ion er et elektrisk ladd atom eller gruppe av atomer som danner et molekyl. De positive ionene, som mange mener vi blir syke av, har underskudd på elektroner og omvendt har de negative ionene, som mange mener virker positivt på helsen et overskudd på elektroner.

Luft med overskudd på negative ioner får vi i strandkanten ved havet, i skogen og spesielt ved fossefall. Da blir vi energiske, friske og glade. I tette boliger og kontorer med mye elektronikk, data, mobiler, trådløst mm der brukes de negative ionene opp og vi får hovedvekt på positive ioner.

Dette har blandt annet Japanerne tatt til følge og her er negative ione-apparater vanlige i mange hjem. Man eldes faktisk fortere med mangel av negative ioner og det er det er forsket  mye på som helsegevinster av negative ioner. Mange mener ar negative ioner virker beskyttende mot skadelig negativ stråling og kan man gjenskape sunn uteluft inne med nok negative ioner inne bør man gjøre det.

Vi i Helseterapi har drevet hobbyforskning på dette området i flere år. Formålet har vært å utvikle og få tak i enkle, rimelige produkter som virker etter sin tilsikta hensikt. Ikke bare fra personlige tilbakemeldinger men også fra innkjøpte måleapparater som Max Puls, Sensitiv Imago og fra et lite pulsoksymeter får vi indikasjoner på at nok negative ioner i inneluften medfører lavere puls, bedre blodsirkulaskjon, høyere oksygenmetning i blodet samt lavere stressnivå. Selvfølgelig er ikke dette noe som holder til å si at vi kan vitenskapelig dokumentere dette, men når disse måleverdiene stemmer godt overens med folks opplevelser da gir det gode indikasjoner.

Dette har vi fått til med å sette sammen og anbefale pakkeløsninger til PC’er, lap topper, nettbrett og TV, mobiler og andre trådløse telefoner. Et av produktene i pakken er egenutviklet og testet ut over 7 -8 år og de øvrige har vi testet ut over mange år. Vi har valgt kjente teknologiløsninger og satt isammen pakker som selges til en folkelig pris.

Hvis kjøpere ikke merker den gunstige effekten av mobilpakken eller datapakken gir vi full returrett i 30 dager.. Les mere om mobilpakken og datapakken under produkter og les om vår personal air purifyer, som det kan være en fordel å ha rundt halsen når man eksponeres mye for stråling, som i kjøpesentra og i bilen. Negative ioner eliminerer også fortere røykluft og kan være en fordel å ha rundt halsen hvis man skal besøke noen som røyker inne.

Mesteparten av vinterhalvåret tilbringes hoveddelen av tiden inn for de fleste nordmenn, da det er kaldt og mørkt. Mange spør seg da om vi kan gjenskape sunn uteluft inne?

Det mener vi i Helseterapi at vi delvis kan ved først og fremt anskaffelse av negativ ionapparater til innebruk. Vi får selvfølgelig ikke solens eksponering og derpåfølgende naturlige D-vitaminer, men vi får negative ioner som vi får flere og flere gode tilbakemeldinger på.

Helseeffekter av negative ioner

Når vi puster inn luft med nok negative ioner får vi økt oksygennivå, mindre problemer med asthma og allergi, blir mere basisk, får bedre blodsirkulasjon, bedrer blodsukkeret og stoffskiftet, blir mere balanserte, energiske, samt får bedre søvn. Dessuten blir fordøyelsen bedre og vi vil ha mindre sjanse for å få betennelser og smerter. Alt dette er det mye forskning på.

Disse negative ion apparatene til kontor og hjem kan du lese mere om under produkter – Home Air Purifier.