Behandling med vasculær terapi – Bemer matta

Nytt i år er behandling med den mye omtalte Bemer matta. Med patentert ny teknologi av pulserende magnetfelt terapi kan den øke microsirkulasjonen, som er 74% av kroppens kretsløp. Dette har jeg selv merket gode resultater på allerede. Ved bedre microsirkulasjon oppnår man bedre forsyning til vev og organer, støtte til helbredelse av sår og idrettsskader, støtte til et bedre immunapparat, høyere fysisk og mental ytelsesevne, og kortere innhentingsperioder etter trening. Dette medfører de gode resultatene man ser på sykdommer som revmatisme, artrose, fibromyalgi, ME/lite emergi, astma/kols, diabetis, øresus, beinskjørhet, migrene, mage og tarmproblemer osv. Du kan lese mere om Bemermatta på https://glenn-6.bemergroup.com.

På Bemer matta tilbyr vi to behandlinger gratis og 15 behandlinger for kr 100,- pr behandling. (1/2 pris)

Forbedringene på din helsetilstand/status måler vi på våre helsetester.

Den korte testen tar drøyt 30 min til kr 350,-, hovedtesten tar ca. 1 time til kr 600,- Da vil en se klare indikasjoner på forbedret sirkulasjon også i de perifere blodårene (microsirkulasjonen) og cellenes kraft til å produsere energi, samt mye annet.

Vennlig hilsen

Helseterapi AS

Glenn Ager-Wick