Mange lurer på om en kan måle sin biologiske alder med en test på cellenes helsetilstand? Og er det dette som egentlig er alderdommen? Ja, delvis mener mange helseeksperter som dr. Mercola og dr. Buch. og jeg tror de har rett.

Det hevdes at vi fort får færre snille tarmbakterier med usunn livsstil og med åra, og cellestoffskiftet blir da fort dårligere. Noen legger all skylden på kortere telomerer i cellene og andre på at vi langsomt forgiftes og mangler næringsstoffer som hemmer cellenes ATP.

Et nytt begrep på cellestoffskifte er cellenes phase angle. Denne verdien blir gjerne lavere med åra eller ved svekket helse og har egentlig ikke så mye med alderen å gjøre. Både denne verdien og verdi/mål av telomer lengden kan dokumenteres ved tester. Phase Angle test har jeg selv tilgang til og vi kan forbedre denne verdien med bla. urter, samt gjennopprette balansene, på kisel, collagen, de snille tarmbakteriene, samt avgifte/rense kroppen,mm.

Føler man seg sliten og halvsyk er det alltid viktig å finne årsakene. Jobber man med årsakene vil de positive resultatene komme av seg selv.

Alderdommen har etter min mening lite med antall år å gjøre, men har med cellenes helsetilstand eller rettere sagt Phase Angle verdien å gjøre. Det påstås at de som har Phase Angle verdi over 6 stort sett går klar av alle kroniske helseplager.

Hilsen Helseterapi

Glenn Ager-Wick mob 95164921