Dette er tilsvar til en pågående vaksinedebatt i Agderposten.


Jeg ble for ett drøyt år siden telefonintervjuet av denne vår lokalavis ,med dertil 2 – 3 siders oppslag, som forventet forsøkt hengt ut, men det visste jeg de ikke ville klare.

Jeg anvendte mesteparten av denne huskelisten og den kan du også bruke. Resultatet blir at tilhengerne av tvangsvaksinering fort blir tause.

Husk at de som debatterer er enten noen som er kompetanseløse, som politikerne eller representanter fra legemiddelindustrien.
Husk at det er masse forskning om vaksinebivirkninger i Pubmed., som tydeligvis politikerne ikke vet om.
Husk at medisinske inngrep kun kan skje med samtykke, som ble garantert etter krigsforbrytelsene i 2. verdenskrig og iht. i menneskerettighetene i vår grunnlov.
Husk at de fleste som debatterer for tvangsvaksinering ikke har peiling på hva som er ingrediensene i vaksinen. Spør de om de vet om hva vaksinene inneholder.
Husk at alt som medfører en risiko bør man ha helsegaranti på.
Husk at mange tusen har fått innvilget erstatning etter vaksineskader og det er bare de mest våkne og ressurssterke.

Her er forresten tilsvart til Åshild Bruun-Gundersen vedrørende Vaksinedebatten.
(Dette tilsvaret ville Agderposten ikke ha enda jeg åpnet debatten for de.)

Vaksinemotstanderne truer vår helsesikkerhet påstår hun innledningsvis.
Hun har tydeligvis ikke lest statistikker på at i de landene der det mest vaksinering der er det mest sykdommer og dårligst folkehelse. USA er er et godt eksempel.

Vaksinering er heller ingen privatsak, de ikke vaksinerte kan smitte de vaksinerte. Det må Åshild forklare meg, jeg trodde vaksineringen gir immunitet?

Fremskrittspartiet var vel/prøver å fremstå som frihetspartiet fremfor noen og var motstandere av tvang, nå jobbes det også der for påtvungen vaksinering for helsepersonell, og kanskje snart påtvungen vaksinering for hele befolkningen.

Om vaksinering er naturlig eller ei er vel ikke akkurat så sentralt, men jeg mener det er en helserisiko med dagens vaksiner og den behøver jeg ikke å dokumentere for det har mange tusen rettsaker gjort for meg, hvor noen av de mest ressurssterke vaksineofrene omsider har fått sine erstatninger.
Og ikke trekk frem barnedødeligheten hos levendefødte spedbarn fra 1809, da det ikke er relevant til saken. Det var på dette tidspunkt da helsepersonell sluttet å gå rett fra obduksjons-kjelleren til fødeavdelingen uten å vaske hendene at man fikk bort dette tragiske problemet. Det har ingenting med hverken antibiotika eller vaksiner å gjøre, som først så dagens lys over hundre år seinere.
Har forresten lest statistikker på at det er mest krybbedød og tidlig barnedød blant vaksinerte barn og det passer dårlig inn i argumenteringen og påståtte ubestridelige faktum som serveres.
Oppfordrer også til at Åshild og flere i Frp til undersøker hvor mye autisme, astma, allergi mm. en finner blant vaksinerte barn og hvor mye en finner blant uvaksinerte.

Tror Åshild Bruun- Gundersen og resten av Frp bør gjøre mye grundigere faktaundersøkelser før masse delegater bruker masse tid på noe de egentlig kan fint lite eller ingenting om.

En må stille et spørsmål om hvorfor blir så mange syke av vaksiner jfr erstatningsutbetalinger, og får utbetalt store erstatninger?
La meg slå fast med en gang, jeg i prinsippet ikke motstander av vaksiner, ideen med immunisering er ikke feil, men jeg er motstander av de fleste av dagens vaksiner vi bruker her i landet med ingredienser som bla. aluminium og formalehyd, som ikke burde vært der. Riktignok i små mengder, men litt kan være mye for mange ved injisering, noe man ser i praksis. Jeg er sikker på at denne vaksine immuniseringen kan gjøres med bortimot ingen helserisiko, men da må flere ingredienser byttes ut. Japanerne er forsiktige med valg av ingredienser og av for mange vaksiner totalt og samtidig, og er også det landet der de er friskest og lever lengst. Leste også et sted at barna ikke vaksineres før de er to år gamle i Japan. Og til slutt, skal noen grupper vaksineres med tvang må de som produserer vaksinene/krever tvang være så sikre at de utsteder en helsegaranti. Da kan alle de som får bivirkninger få anledning til en eventuell erstatning. Hvorfor hører man aldri om dette? Og hvorfor tror dere vaksinemotstanden har oppstått i befolkningen?

Det finnes mange som vet mye mere enn meg om dette temaet vaksinering og som sitter på masse mer informasjon og statistikker. Det vil være en fordel for dere som er i fronten i Frp og uttaler dere om helse tar kontakt med denne gruppen og ikke bruke masse tid på samtaler med salgsrepresentantene til vaksineprodusentene. Det vil gavne folket mye mere og det er jo folket dere skal tjene. Det er ikke noe enten eller vedrørende vaksinering, og for all del ikke innfør enda mere tvangstiltak i dette landet, det har vi nok av fra før, og at slike forslag kan komme fra Frp det er dårlig Frp politikk. Slike tvangstiltak vil dessuten rime dårlig med menneskerettighets reglene våre i grunnloven. Man vil da pålegge en gruppe en helserisiko uten å stille en helsegaranti. Kan Frp og norske politikere leve med det?
Det er tid nå for mere saklig informasjon med fakta på bordet og at folk selv får avgjøre hva de vil.
Mer frihet til folket og mindre tang.

Med hilsen Glenn Ager-Wick, Arendal