Helseterapi har oppdatert apparatene til helsesjekken, og kan finne ut mere på kortere tid. Nå får dere helsetesten på tilbud frrem til 1. februar 2019 for kr 200,- med en 30 minutters test og kr 400 for 1 times test. Denne testen har til hensikt å avdekke sannsynlige årsaker, som mangler av antioksydanter, vitaminer og mineraler, samt belastninger og intoleranser mm. Les mere om denne helsetesten på ww.helseterapi.no.

Vårt produkt Urteolja er også på lager i to varianter. Urteolja orginal er tilnærmet lik den gamle og fin for skader og smerter og vårt nye prtodukt Urteolja Mineral er med fortynna cellesalter og carbon. Hensikten med dette produktet er først og fremt å bedre avgiftningen og mineralomsetningen. Les mere om disse produktene og C-60 på vår hjemmeside www.helseterapi.no.

På vårt kurs «Energiløftet» vil vi gi mere informasjon om poenget ved denne helsetesten og disse helseoljene.

Du er velkommen.

Med vennlig hilsen

Glenn Ager-Wick