Vi vet at sykdm og alder har en sammenheng med skader frie radikaler påfører vår kropp. Da er det lett å forstå at vi trenger tilførsel av gode antioksydanter for å beholde god helse også når vi blir eldre. Det er jo en kjensgjerning at vi daglig eksponeres for forurensning fra lufta, maten, hva vi drikkere og fra produkter vi påfører huden. Kroppen vår har mye å gjøre med alle de freie radikalene/toksinene, som fort kan gjøre skade på vev. For snart 1 år siden hørte jeg om C-60 som den nye og beste antioksydantproduktet på markedet, 172 ganger mer effektivt enn vitqamin c.

Nok et oppskrytt helseprodukt tenkte jeg, i den tro at ingenting kan måle seg med cannabis, chaga mfl., men jeg fulgte med hvordan det gikk med de som begynte å bruke produktet C-60. Etterhvert fikk jeg rapporter om helseplager som ble borte og aller mest imponerte før og etter bilder av den alvorlige øyesykdommen AMD,. Først for ca 2 måneder siden begynte jeg å bruke C-60 fast selv og har bla. merket mere energi og slapper bedre av når det er tid for det. Det er en kjent sak at hunder reagerer fortere enn oss på effekter av et helseprodukt og våre to eldre hunder, Maisa på 9 år og scaferen Boy på snart 14 år,  ble mere energiske og vitale. I 2012 ble det gjordt en oppsiktsvekkende studie på rotter hvor det ble dokumentert at tilskudd av C-60 økte rottenes livslengde med nesten det dobbelte. Les mere hva C-60 er, bakgrunnen, teoriene og ikke minst tilbakemeldinger på www.helseterapi.no og www.C-60.no.

Hilsen Glenn Ager-wick