Korrigering, presisering og svar vedrørende vaksineartikkel mandag 26.02
Denne vaksinedebatten har sitt opphav i om man skal innføre påtvungen vaksinering av helsepersonell.
Da mye er uklart og ser også jeg er delvis feilsitert fra en dårlig mobillinje lørdag ettermiddag hvor jeg var på  Maxis og handla mat, ser jeg behov for en presisering og tilsvar på hva jeg egentlig mener om vaksinering.
Jeg er faktisk ikke motstander av vaksinering, men er skeptisk/kritisk til det jeg mener er uforsvarlig vaksinering.
Feil og for mange vaksiner blir som feil og for mange medisiner eller urter for den saks skyld.
Jeg er videre kritisk til om det er solid nok forskning på kombinasjons vaksiner og trippelvaksiner? Når flere produkter virker samtidig hvem vet da hva som skjer?
Dette vet man mye om vedrørende medikamenter, hvis man bruker mere enn 2 – 3 forskjellige medisiner da kan de innbyrdes virke mot hverandre. Spør formasøytene.
Videre bør innholdsdeklarasjonen til vaksinen være lett tilgjengelig og ikke noe man må drive dektektivarbeide  på nettet for å finne ut av. Kjøper du en bodylotion er produsenten pålagt nøyaktig innholdsdeklarasjon påklistret flaska. Hva med vaksinen som skal injiseres rett inn i blodet? Vet du hva den inneholder?
Det sies av bla.  kommuneoverlege i Arendal at det ikke er kvikksølv i vaksinene. Prøvde å sjekke litt på nettet igjen idag og fant stoffet Thiomersal i de fleste vaksiner og et annet ord for thiomersal er etylkvikksølv. Vel, forstår det er mikroskopiske mengder, men hva med de som er kvikksølvallergiske? Mange er blitt det etter mye amalgan i tennene. Husker den debatten noen tiår tilbake og husker godt leger som ble stemplet som useriøse av å påstå at amalgan i tennene var en helserisiko.
Og hva med små doser av aluminium, formalehyd mm, som man finner i mange vaksiner?
De fleste av oss er realistiske er er vel for vaksiner bare det var en garanti på at vi ikke ble syke eller svekket av vaksinene.  idag er det en lang kamp for å få erstatning. jfr https://sykepleien.no/2014/06/fikk-me-av-vaksine-far-erstatning
I våre politikeres «vennskapsland» USA utbetales det årlig gigantsummer til skadeofre etter vaksiner. Her har ofrene kunnet rettslig dokumentere at de har fått helseskader etter vaksinering. Jeg er i den tro dette kan produsentene forebygge, og mener vi  forbrukere må bli mere kritiske.
Vi, eller rettere sagt modige leger og forskere som banet vei,(PS! jeg var ikke blant de) fikk ut amalganen som fyllingsmateriale i tennene, fikk innført bedre HMS rutiner, fikk bort de verste sprøytemidlene som DDT mm, men vi har flere stoe oppgaver foran oss.
Med vennlig hilsen
Glenn Ager-Wick
Arendal