Flere har kommet med utsagn om hvordan det er mulig å for det første å si noe så dumt og deretter få spalteplass for så til de grader udokumentert påstand.

Jeg kom raskt med tilsvart som ikke er trykt i Agderposten.

Dokumeentasjon:.

Jeg er her så heldig at jeg ikke behøver å dokumentere noe som helst, da det hele tiden i vår siviliserte verden blir innvilget store erstatningskrav til vaksineofre. Her utmåler medisinske og juridiske eksperter erstatningsbeløpene. Som vi vet må det være en beviselig årsakssammenheng mellom den mottatte vaksine og påviselig redusert helsetilstand. Jeg blir angrepet for å komme med tullepåstander, kanskje det er noen som ikke følger helt med i timen?

Her er tilsvar som gjelder til alle som har skrevet og kommer til å skrive med hovedfokus på manglende dokumentasjon for min påstand.

Villedende propaganda vedrørende vaksinasjon.
Har inntrykk av at du ikke har lest hele artikkelen eller lest den så nøye.
Det står at jeg mener dagens vaksiner og vaksineprogrammer er en helserisiko og det er riktig, jeg er kritisk til dagens vaksiner og vaksineprogrammer. Derimot det er ikke det samme som om jeg er vaksinemotstander. Jeg kjenner til immunisering og er tilhenger av vaksiner som er trygge og med varedeklerasjon og forbrukergaranti..
Slik jeg ser det består dagens vaksiner mye av combi og trippelvaksiner, som jeg er kritisk til om er testet godt nok, dessuten mangler som nevnt vaksinene tilgjengelig varedeklerasjon og forbrukergaranti. Kjøper du en bodylotion får du full varedeklerasjon ned til minste detalj. Bodylotion påsmøres utvortes, mens sprøyta sprøytes inn i blodet.
Vi vet at bruker man flere enn 2 – 3 medisiner samtidig kan de innbyrdes virke negativt på hverandre, hva med flere vaksiner?
Ser man på erstatningsutbetalinger forbundet med vaksineskader utbetales det årlig gigantbeløp. Man får da faktisk utbetalt erstatning ved å bevise at helseskaden har en årsakssammenheng med mottatt vaksine.
Vil det ikke være bedre med et føre var prinsipp som de har på andre områder i samfunnet?
Vil ikke det være god og forsvarlig helsepolitikk?
Vedrørende det sløve bilde hvor det ser ut som om jeg tilbyr øreklokker, der er jeg faktisk enig med deg/dere.  Men jeg skal stå ansvarlig for dette. Agderposten spurte helt korrekt om jeg hadde et bilde og jeg svarte at de bare ta ett av de i arkivet vel vitende at de hadde mange bilder fra o-løypa. Her glemte jeg i farta at de også hadde dette bildet.
Se ellers mitt leserinnlegg 1. 03, hvor jeg forklarer eksakt hvor jeg står. Jeg ser på meg selv som en forbruker og
forbrukerne er opptatt av sikre produkter, som ikke kan skade, med varedeklerasjon og forbrukergaranti på alle områder og det bør ikke minst gjelde vaksiner.
Glenn Ager-Wick
Arendal