For flere måneder siden skrev jeg denne blogen, som ble lest av noen, men lite kommentert.

Jeg vet jeg har mange FB venner som er dyktige ernæringseksperter, terapeuter og godt oppdatert på helseforskning. Mitt spørsmål er; finnes det så  mange  kronisk uhelbredelig syke som må ha medisiner eller er det bare at det ikke er interesse og kunnskap i å finne årsaken eller årsakene bak såkalt kronisk sykdom?

Her er bloggen jeg skrev:

Mange har hørt følgende: Du har fått en kronisk sykdom eller du responderer ikke på behandling. Du må være terapiresistent på grunn av en eller annen ukjent faktor.

Disse ukjente faktorene er som regel ikke annet enn at man daglig spiser eller drikker matvarer man ikke tåler og at man av forskjellige årsaker er blitt forgiftet samtidig som kroppen ikke opptar den næringen den har behov for. Man har fått en dysbakteriose i tarmene og redusert cellestoffskifte. Selvfølgelig, da får vi sykdommer. lite energi og feil med blodsukker, cellestoffskifte mm.. Hva er så årsaken til dysbakteriosen?

Jeg vil supplere med at tror dere alle er designet for å spise den samme maten eller er det noe i dette med forskjellig «metabolic typs»? Jeg tror det, hva tror dere?

Spiser man medisiner når kroppen har kommet inn i en negativ spiral forsterker vi fort den negative spiralen. PS. Livsnødvendige medisiner må vi ikke slutte med uten en nedtrappingsplan sammen med lege.

I årtier har iovedfokus vært å finne en eller flere medisin for symptomene og/eller et egnet behandlingsopplegg. Begge deler er slik vi ser det feil fokus og mange ganger fungerer ikke medisinene sammen, Hovedfokus må bli: Hva er de egentlige feilfunksjonene og hva er de egentlige årsakene til disse feilfunksjonene? Og det gledelige er at dette kan testes ut. Vi er sikre på at i den perioden vi går inn i vil folk ikke godta å gå rundt å være halvsyke, men tilpasse livsstilen og kostholdet slik at de er friske hele tiden.

Du kan lese mere om dette som for mange er en ny måte å tenke på, kall det et paradigmeskifte i helse, på våre hjemmesider https://www.helseterapi.no/om-oss/testing-terapi-og-behandling/