Vi bombarderes av helseutfordringer idag.
Skitten strøm, lavfrequent og høyfrequent strøm er begreper som mange av oss er blitt mere og mere vant med.Vi er alle eletriske og å tro at elektrisiteten som vi eksponeres for ikke påvirker helsa synes jeg er for enkelt.. Statens Strålevern mener ikke ioniserende stråling (fra bla mobiler, wifi, smarte strømmålere og microbølgeovner) ikke skader vår helse. Merkelig, hvordan kan andre forskere påberope at serotoninen reduseres, hjerterytmen forstyrres og vi får opphopning av calciumioner i cellene. Som vi sier i orienterings miljøet, her stemmer ikke kartet med terrenget.Jeg har hørt mange historier om folk som ble syke fra den dagen de flyttet og fikk en kraftig høyspentlinje som nabo eller fra den dagen kraftselskapet monterte inn denne nye automatiske smartmåleren i sikringsskapet.
Artikkelen under er like aktuell idag.

http://www.nyhetsspeilet.no/2016/05/pavirkes-helsen-din-av-skitten-strom/