Hvem er en alternativ behandler?  NAFKAM har følgende definisjon på alternativ behandling: «Alternativ behandling er helserelaterte behandlinger som i hovedsak utføres utenfor helse- og omsorgstjenesten. Dette er definert i Lov om alternativ behandling av sykdom m.v.» Det blir hevdet at Alternativ behandling er terapier som det mangler vitenskapelig dokumentasjon? Dette er en utbredt misforståelse.. Det finnes masse dokumentasjon om bla. urter, vitaminer, mineraler, fettstoffer, effekt av negative ioner og jording, samt effekter av masse typer behandling og terapier.

En annen misforståelse/påstand er at alternative behandlere er uten helsefaglig utdannelse. Dette er igjen en utbredt misforståelse. De aller fleste som utøver alternativ behandling i Norge idag har fra 3 – 5 års omfattende fagutdannelse. For uten basisutdannelse i anatomi og fysiologi har vi også utdannelse i fytoterapi, energiterapi, kosthold, vitaminer og mineralers, toksologi, homøopati mm. Her tilegner vi oss vesentlig kompetanse for å kunne rette opp ubalanser og gi kvalifiserte råd. Dessuten deltar de fleste alternative behandlere regelmessig på kurs for å oppdatere sin kompetanse. Det er hele tiden mye ny forskning og kunnskap å sette seg inn i og vi anser oss aldri som ferdig utdannet.

Hva er sykdom? Min læremester dr. Gruger forklarte det veldig godt: «Det er ubalanser i kroppen som manifisterer seg som sykdom» Tross i at han også en vanlig og meget dyktig og avholdt lege var han streng på at vi måtte behandle årsakene til sykdomer og det gjør man ikke med vanlige allopatiske medisiner sa han. Det ble videre poengtert at allopartiske medisiner skal brukes for å redde liv ved akutte tilstander, men er i utgangspunktet feil å bruke ved kroniske lidelser. I mange land, som i Tyskland, Sveits, Russland og Kina er dette dagens norm for sykdomsbehandling.

I Norge derimot er det annerledes. Her forsøkes det å latterliggjøre alternativ behandling som svindel og humburg utført av ikke utdanna behandlere. Dette er tragisk og det er lett å gjennomskue agenden. Vi skal ikke bry oss om årsak bare finne en pille som kan hjelpe og en vaksine som kan forebygge. Dette har økt Big Pharma sin omsetning betraktelig, men dessverre er statistikkene klare, Dess flere «forebyggende» vaksiner og lindrende piller (med bivirkninger) dess mere sykdommer og en sykere befoklkning. Vår gamle læremester på Heilpraktikerskolen hadde rett, Vi må finne årsaken til en eller flere helseplager, enten vi er barn eller voksne. Jeg stiller meg undrende til at en professor i biologi og fysiologi som Kristen Gundersen ikke forstår dette?

Og hvem er det som er utdannet til å finne årsaken eller årsakene til helseplagene? Dette spørsmålet liker ikke mange i det offisielle helsenorge og sikkert ikke denne professor Gundersen. Uff, det blir nok mye stønning fra Gundersen når han på ett eller annet tidspunkt må innse at det er vi alternative behandelere som har utdannelse og kunnskap på å finne årsakene til helseplagene. Og årsaken er ikke gallestein eller noe betennelse i tarmen/microber i tarmen, men hvorfor gallestein eller tarmproblemen,  En vesentlig del  av alternative terapeuters utdannelse har fokusert på dette.temaet, den virkelige årsaken eller årsakene.. Mange av oss er også gode på og har lang erfaring på metoder og anvendelse av analyseapparater, som gir viktige indikasjoner på årsakene, samt at vi har mye erfaring og kompetanse på hva somm kan forårsake bestemte helseplager.. Noen ønsker at våre barn skal frarøves muligheten til at kroppen kan bli frisk på en naturlig måte ved å se bort fra årsakene til deres helseplager, samt gi understøttende behandling. Dette vil være et stort tap og å gå mange år tilbake i tid. Dette er jeg  sterkt imot.

Sveits, som er kåret til verdens beste land å bo i har gått den andre veien. Her er det folket som bestemmer med sitt politiske system kalt dirkte folkestyre eller direktedemokrati. Folket i Sveits har bestemt at alternativ medisin skal være likestilt med såkalt skolemedisin. i Sveits. Enkelt og greit, folket vil ha det som fungerer. Dette systemet/systemskifte ønsker Norgespartiet å innføre i Norge. Big Pharma fikk problemer med å påvirke hele befolkningen i Sveit da pressen er uavhengig og det praktiseres folkemakt og ikke partimakt. Kanskje det samme må til i Norge for å få frem sannferdig informasjon og beslutninger som folket står bak.

HP Glenn Ager-Wick, Arendal