Helseeffekter av negative ioner

Knapt noen vet hva negative ioneer er for noe. Negative ioner, som er negativt ladet molekyler, er luftens viktige vitaminer. Desto tettere bygg vi har med desto mere elektronikk, desto mindre blir luftens innhold av negative ioner. Med lavt innhold av negative ioner i lufta vi puster inn blir vi energiløse, svekket og deprimerte.

Nok negative ioner i innelufta øker hjernens oksygennivå samt serotoninen, et hormon viktig for fordøyelsen, lykkefølelsen og energien. Spesielt viktig med nok negative ioner er det for de som er el-allergikere eller plages med allergi/asthma. Negative ioner renser innelufta ved å binde seg til forurensingen eller microber slik at forurensningen uskadeliggjøres og faller ned på gulvet og kan vaskes opp.

Forkjølelse og influensa

For immunforsvaret er nok negative ioner i inneluften svart viktig. da negative ioner eliminerer skadelige microorganismer i inneluften. Kan selv bekrefte at små bærbare negative ione maskiner er meget effektive mot forkjølelse og influensa. Min erfaring er at det tar aldri mere enn 2 dager å bli kvitt en forkjølelse eller en influensa når jeg tar en liten mini negativ iionemaskin rundt halsen.

Restitusjon etter trening

Det er viktig at man gir kroppen tid til å restituere seg etter trenings. Mange vet at sunn mat og drikke er viktig, men de færreste vet at det må være nok negative ioner i inneluften for å få en god restitusjon, da dette øker oksygennivået i kroppen og dermed næringsommsetningen. Kroppen og musklene blir også raskere avsyret.

Les ellers mere om våre enkle, velutprøvde og rimelige negative ione apparater på vår hjemmeside www.helseterapi.no