Fokuset på syre-basebalansen i kroppen har variert blandt helseeksperter de siste tiårene. Noen mener at spiser man ren mat balanserer kroppen syre-base selv blandt annet ved hjelp av nyrenes funksjon. Andre mener såkaldt normalt vestlig kosthold består hovedsakelig av syredannende mat og drikke, som  frarøver oss basemineraler og igjen basebufferen i kroppen. Dette medfører oversyring av kroppen, som er medvirkende faktor til nesten alt av sykdommer.

I de senere årene har dr. Robert Young satt fokus på sykdommer som har sin årsak i forsuring av kroppen. I henhold til dr. Young er forsuring av kroppen årsak til det meste av livsstilsykdommer deribland fedmebølgen vi er vitne til særlig i den vestlige verden idag. Skal en slanke bort fettet må det gjøres på en sunn måte. Glem pulverdietter, utsulting eller lavkarbodietter, men vær bevisst på å få stort nok inntak av basisk mat og drikke. Da har ikke kroppen behov for fettet til å deponere syre og andre toksiner i og kvitter seg med det.. Ved en enkel plan på endel punkter, som implementerer alt fra basisk vann, enkle kostholdsendringer med mer rå og basiske grønnsaker, grønne drikker, fysisk og mental trening/coaching, kan alle overraskende raskt oppnå sin idealvekt uten å sulte og samtidig gjenvinne topp helse.

Andre eksperter på pH-balansen mener forsuring av kroppen er en hovedårsak til at flere og flere i den vestlige verden plages av utmattethet. Det er ikke vanskelig å forstå da en forsuret kropp stjeler basemineralreserver som calcium, magnesium, zink og kalium. Når kroppen går i underskudd på flere av dissse mineralene sliter stoffskiftet i cellese og vi blir blandt annet fortere utmattet eller i verste fall kronisk utmattet. Enkel medisin er mye mere base i det vi spiser og drikker. En skal være oppmerksom på at sprøytemidler og konserveringsstoffer i industribearbeidet mat virker forsurende på kroppen og består kostholdet hovedsakelig av dette blir vi forsuret.

Erfaringer viser at for å gjenvinne bedre helse er  ionisert, basisk drikkevann og grønne, basiske og klorofyllrike grønnsaker, som gjerne kan kjøpes i pulverform noe av det beste. Det er viktig at de grønne produktene er rene og ikke blandet opp med sukker eller andre søtningsstoffer da dette ødelegger mye av effekten.

Les mere om pH balansen på våre hjemmesider www.helseterapi.no og på andre hjemmesider som www.phmiracleliving.com