Mange ser på det å få god helse som noe uoppnåelig. I et land som Norge med høy levestandard plages store deler av befolkningen med kronislke helseplager og lever da et liv med redusert livskvalitet. Det mange ikke vet er at med enkle grep kan helsetilstanden forbedres radikalt. Det naturlige for oss er å være frisk og ikke halvsyk. Helseterapi’s målsetning er: Gi råd slik at folk får god helse på en enkel og rimelig måte.

Våre hjemmesider gir informasjon og tips til grep man kan gjøre, både med valg av rene og næringsrike matvarer, renere drikkevann, bedre inneklima pg andre helsetips. Når råd her følges mener vi mange blir gradvis friskere av seg selv. Slik vi ser det må helseproblemer sees på som alarmklokker om at noe er feil og vi må jobbe for å finne årsakene og løsningene.

Produktene vi i første omgang vil tilby må sees på som nyttige redskaper for å få renere mat og vann, samt sunnere innemiljø og arbeidssplass. Alt dette er en forutsetning for bedre helse. Seinere vil vi tilby flere kategorier av helseprodukter.