De har hevdet at stråling fra mobiler, WiFi og liknende radiobølger ikke har nok kraft til at partiklene kan påvirke menneskekroppen. Det er rett for partiklene enkeltvis, for de er for svake. Og det er dette strålevernet i flere land støtter seg til. Men nå vet vi hvordan det foregår: Ikke partiklene enkeltvis, men hele feltet av dem klarer å åpne de ørsmå spennings- styrte kanalene i celleveggene. Så det skjer på en annen måte enn fysikerne tenkte, og med store helsemessige konsekvenser. Bevisene vi har, tilfredsstiller alle krav til god forskning. Spillet er endret: Bevisbyrden er nå like stor hos dem som ikke finner virkninger! Deres un- dersøkelser er det grunn til å se på med like stor skepsis.

Det ser ut til at den pensjonerte professoren ved Washington State University nå har sørget for det store gjennombruddet hva gjelder å forstå hvordan mikrobølger påvirker folkehel- sen. For at det skjer, mener han bestemt at han både kan påvise og bevise – gjennom egen og mange andres forskning. Hans påstand om helseskade er stikk i strid med hva IKT-bran- sjen selv, strålevernmyndighetene og mange fysikere hevder.

Martin Pall har en bred faglig bakgrunn innen biokjemi, genetikk, molekylærbiologi, celle- biologi og medisinske emner. I tillegg har han en bachelorgrad i fysikk. Og han har skrevet et hav av forskningsrapporter. I 2013 publiserte han sin første artikkel om hvordan elektro- magnetiske felt dvs. stråling fra strømnett, radio og særlig trådløst kommunikasjonsutstyr – kan påvirke cellene i kroppen. Artikkelen havnet på listen «Global Medical Discovery», som kårer de viktigste papirene innen medisin.